Partners

Onze samenwerking met diverse zelfstandige ondernemers, maakt ons een flexible bedrijf.

Door deze flexibiliteit kunnen wij snel en adequaat reageren op de diverse aanvragen.

Ook hierdoor ontstaat een stuk zekerheid voor de opdrachtgever.

michael veldheer 2014